Kiropraktorerna Vejlo - Företag
Kiropraktorerna Vejlo - Kiropraktik för alla                  tel: 026-100070
 
Företag
 
Ryggrelaterade besvär är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar bland anställda idag. De ger höga kostnader för näringslivet, särskilt sedan den tredje sjukveckan infördes.
 
Forskning visar att ju längre tid en person är sjukskriven ju större är risken för att denne att bli långtidssjukskriven.
Det är av högsta vikt att er personal kommer under behandling snabbt när de får besvär. Vi utlovar snabbast möjliga behandling för era anställda!
 
Rehabilitering eller förebyggande behandling betraktas som en skattefri förmån. Kiropraktisk vård är ett exempel på en sådan behandlingsform.
 
Vi ser fram emot att hjälpa ert företag till en sundare och friskare personal!
 
Kontakta oss så berättar vi mer: info@kiropraktorernavejlo.com, 026-100070.
 
 
Avdrag för kiropraktorbehandling
 
Rehabilitering och förebyggande behandling
 
Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skattefri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som en arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skattefri. Arbetsgivaransvaret tar vid efter det att den medicinska behandlingen avslutats. Detta kan omfatta stöd och åtgärder som den anställde behöver för att återfå eller behålla sin arbetsförmåga.
Dessutom kan en arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om han kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men arbetsgivaren ska göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet och syftet med behandlingen. Det kan t.ex. röra sig om anställda med en förhöjd sjukdomsrisk, som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan. Ett exempel är behandling hos kiropraktor. Det kan också röra sig om förebyggande åtgärder i form av föreläsningar och rådgivning. Ett annat led i behandlingen kan vara tekniska åtgärder och inköp av särskilda arbetsredskap för att ändra den fysiska miljön.
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint