Kiropraktorerna Vejlo - Frågor & svar
Kiropraktorerna Vejlo - Kiropraktik för alla                  tel: 026-100070

Vanliga frågor & svar
 
De fem vanligaste frågorna om kiropraktik

Vilka besvär och smärttillstånd kan en kiropraktor behandla?
En kiropraktor behandlar besvär eller skador som orsakas av störningar i samspelet mellan muskler, leder och nervsystem. Många förknippar nog kiropraktik med behandling av ryggraden. Denna är på flera sätt en central del av kroppen, varför många besvär kan kopplas till den. Delar av ryggraden kan ha betydelse för lokala besvär eller symptom annanstans i kroppen. Funktionsstörningar kring ryggraden kan vara en direkt- eller indirekt bidragande orsak. De kan uppkomma som följd av besvären och förstärka dessa eller fördröja läkningen. Här följer några exempel på besvär som kan behandlas effektivt med kiropraktik:

- Nacke och bröstrygg: huvudvärk, smärta i nacke och bröstrygg, nackspärr, yrsel, axelbesvär, tendiniter (seninflammationer), domningar i armar och fingrar
- Ländrygg: ryggskott, ischias, domningar i benen, gångbesvär
- Armar/händer: musarm, tennis-/golfarmbåge, stukningar, vrickningar
- Ben/fötter: knäskador, stukningar, vrickningar
Kiropraktorn behandlar också annat än smärta. T ex kan besvären vara nedsatt rörlighet. Idrottare, vara sig det är professionella eller inte, kan ofta få hjälp till att förbättra sina prestationer.

Hur kan jag veta att kiropraktik fungerar?
Kiropraktiken bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning. Dagens kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap, som ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap - CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att dess behandlingseffekt är vetenskapligt dokumenterad. Kiropraktik är dokumenterad effekt mot många besvär. Både i Sverige och utomlands forskas det för att dokumentera effekten av kiropraktik på ytterligare en lång rad besvär, som klinisk erfarenhet har visat det effektivt för.

Hur viktigt är det att kiropraktorer har en internationellt godkänd utbildning?
För att kunna ge kiropraktisk behandling på ett effektivt och säkert sätt, krävs det djupgående teoretiska kunskaper och goda tekniska färdigheter. Att utveckla detta kräver mycket träning, något som de internationellt godkända utbildningarna tillhandahåller. Att kiropraktorn har en högkvalitativ utbildning är en förutsättning för säker behandling, precis som inom den övriga sjukvården. För att säkert kunna skilja ut andra orsaker till besvären som inte kan behandlas av en kiropraktor krävs en grundlig teoretisk utbildning, vilket de internationellt godkända kiropraktorerna har i och med sin akademiska examen.

Är kiropraktik en säker behandlingsmetod?
Ja, kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod  när den utförs av en kvalificerad och legitimerad kiropraktor, som kan hitta rätt orsak och därmed ställa rätt diagnos. Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktorbehandling är ytterst sällsynta, mer sällsynta än vid många vanliga medicinska behandlingar. Men som vid all annan verksam behandling kan patienten få reaktioner på den kiropraktiska behandlingen. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället. Undersökningar visar dock att de flesta reaktioner uppstår kort efter behandlingen och beskrivs som lätta till måttliga och av kort varaktighet (1-2 dagar).

Hur vet jag att kiropraktorn är kompetent nog att behandla mig?
En legitimerad kiropraktor med utländsk utbildning är specialist på funktionsstörningar i muskler, leder och nervsystem. Hon eller han har fem års universitetsstudier och ett års praktik inom svensk hälso- och sjukvård bakom sig samt årlig vidareutbildning. En kiropraktor med denna bakgrund är grundligt utbildad i differentialdiagnostik, vilket vill säga att kunna urskilja orsaken till besvären. Detta är mycket viktigt i sammanhanget, eftersom vissa invärtes sjukdomar kan ge symtom som ryggsmärtor, nacksmärtor, huvudvärk etc. Om orsaken till besvären inte kan behandlas kiropraktiskt, ser kiropraktorn till att hänvisa till annan vård.

I Sverige är det Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation som samordnar legitimerade kiropraktorer med utländsk utbildning och ser till att standarden hålls på en internationellt godkänd nivå. Leta alltid efter LKR: s logga och LKR när ni letar efter en kiropraktor.

De fem vanligaste frågorna om kiropraktik och nackbesvär/huvudvärk

Kan kiropraktorn ta hand om min onda nacke så att den blir bra?
En legitimerad kiropraktor som är medlem i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) har en ingående kännedom om nacken och dess problemområden. Många nack- och huvudvärksrelaterade besvär kan behandlas mycket effektivt med kiropraktik. Om de besvär du lider av är av ett sådant slag att kiropraktisk behandling inte är lämplig, kommer din kiropraktor istället att hänvisa dig till den vårdgivare som är bäst lämpad att behandla de besvär du har.

Kan kiropraktorn bota huvudvärk?
Det finns många orsaker till huvudvärk. Kiropraktik har uppvisat goda resultat i behandling av migrän. I många fall kan det man tror vara migrän i själva verket vara feldiagnostiserad nackhuvudvärk, vilket liksom spänningshuvudvärk behandlas effektivt med kiropraktik. Om orsaken till din huvudvärk inte går att finna i funktionsstörningar kommer din kiropraktor att hänvisa dig vidare till lämplig vårdgivare

Är det så att om jag har fått migrän en gång, så kommer jag alltid att ha det?
Nej. Ofta går olika slags huvudvärkssymptom över i varandra. Det är vanligt att spänningshuvudvärk går över till att bli nackhuvudvärk, vilket kan övergå till migrän, vilket i sin tur kan förvärra nackhuvudvärken.

Hur lång tid tar det att behandla mina nackbesvär/min huvudvärk med kiropraktik?
Antalet behandlingar som krävs för att du ska bli bra beror på orsaken till dina besvär och hur länge du haft dem. Generellt kan man säga att ju längre tid du går med nackbesvär/huvudvärk, desto längre tid tar behandlingen. Och ju tidigare funktionsstörningen åtgärdas, desto mindre risk är det att du får bestående besvär av den.

Hur vet jag när jag är färdigbehandlad?
Kiropraktik kan ofta ha en snabb effekt på smärta från nackbesvär och huvudvärk. Förutom att bli av med din värk så är det också viktigt att återställa nackens funktion vilket kan kräva fler behandlingar. När smärtan är borta och funktionen är återställd så tar vi en diskusion om du dessutom behöver fortsatt förebyggande behandling, vilket oftast rekommenderas (precis som du ju får hos tandläkaren).
 
Site Builder drivs av  Vistaprint