top of page

GDPR/Integritetspolicy


Insamling av information

När du besöker vår webbplats www.kiropraktorernavejlo.com samlar vi inte in någon personlig information från dig. De uppgifter vi automatiskt tar emot och sparar hämtas från din dator och webbläsare, och inkluderar din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan. 

Vi är ålagda enligt journallagen och bokföringslagen att inhämta och spara dina kontaktuppgifter. Vi behandlar dem i enlighet med GDPR och använder dem inte för profilering (utskick eller erbjudanden). Vi delar era personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde:


Clinicbuddy AB (Journalhanteringsprogram, bokningskalender).

Hälsingegatan 7 K, 113 23 Stockholm


I anslutning till webbplatsen finns möjlighet att boka en behandlingstid. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras i ett externt system, tillhandahållet av Clinicbuddy AB.

Om du uppger din mailadress och telefonnummer vid bokningen, får du automatiskt en bekräftelse via mail/sms. Vill du inte ha detta, vänligen meddela oss, så ordnar vi det.


I de fall där din behandling bekostas av ett försäkringsbolag delar vi era personuppgifter med respektive försäkringsbolag. Allt i enlighet med GDPR och journallagen.


Om du använder dig av kontaktformuläret på vår hemsida, mailas uppgifterna till oss. De raderas efter att vi har läst dem.


Användning av information och syfte

Den information vi samlar in från dig när du besöker vår webbplats används för att förbättra vår hemsida.


Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller bokningssystem, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Alla patientuppgifter hanteras i enlighet med GDPR.


Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. tidsbokning eller kundservice) får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.


Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.


Vill du läsa mer om GDPR? Se datainspektionens hemsida. 

bottom of page