top of page

Idrott

Kiropraktorerna Vejlo har behandlat Brynäs Hockey A-lag i flera säsonger. Vi har även varit kiropraktorer för landslagsalpinisten Sara Hector och tidigare freestyle landslagsåkaren Emil Eriksson, m.fl.

De senaste stora idrottseventen vi jobbat på är VM i powerlifting (nov 15), VM i Thaiboxning (maj 2016) och VM i dragkamp (september 2016). 

Vi jobbar med diagnosticering, behandling, förebyggande behandling och rehabilitering av led och muskel skador, i förbindelse med idrott och fysisk aktivitet. Vi fokuserar på att förbättra den fysiska träningen, formen och prestationsnivån hos alla från motionsnivå till elitidrottare, med hjälp av kiropraktisk behandling. Studier visar att en kiropraktisk justering av en subluxation/låsning i ryggraden, inte bara ökar funktionen i ryggraden, utan förbättrar även vår förmåga att känna av miljön runt oss, tolka information i hjärnan och kontrollera muskler i armar och ben. Efter att du läst detta, är det väl ingen fråga om varför idrottsmän/kvinnor vill använda sig av kiropraktik för att kunna prestera på topp (Dr Heidi Haavik).

Förutom den kiropraktiska behandlingen lägger vi vid behov upp personliga träningsprogram, som anpassas efter ditt personliga behov.


En internationellt legitimerad kiropraktor är utbildad till att undersöka, värdera och diagnostisera både akuta skador och mera långvariga belastningsskador. Detta betyder att du tryggt kan komma till oss, om olyckan skulle vara framme, eller allra helst i förebyggande syfte och för att höja din prestationsnivå.


Kiropraktik kan förebygga idrottsskador!

En ny forskningsstudie visar att kiropraktisk behandling kan förebygga idrottsskador. Studien var en randomiserad kontrollerad klinisk studie som undersökte förekomsten av muskelbristningar i hamstringsmuskeln (baksida lår) hos "Australien Rules" fotbollsspelare.

De jämfördes den "vanliga vården" som spelarna fick (medicinering, manipulation från sjukgymnaster,massage och specifik rehabilitering) med den "vanliga vården" plus kiropraktisk vård, i studien. Spelarna besökte en kiropraktor minst en gång i veckan, i sex veckor, sen varannan vecka i tre månader och därefter en gång i månaden för resten av säsongen.


Resultatet av studien visade bland annat att förekomsten av muskelbristningar i benen minskade från 27.6% till 3.6% i gruppen som fick kiropraktisk behandling, vilket är ett mycket signifikant resultat. Spelarna fick även fylla i ett formulär, för att ta reda på deras generella hälsotillstånd. Gruppen som fick kiropraktisk behandling hade upplevt en signifikant förbättring i deras hälsostatus. Dessutom var kiropraktor behandlingarna fria från biverkningar, dvs inte en enda negativ reaktion till behandling rapporterades av spelarna.


Resultaten av studien går i linje med de grundliga och vitalististiska principerna inom kiropraktik. Det vill säga att den kiropraktiska vården inte användes som en behandling för muskelbristning utan som en optimering av atleternas neurologiska, muskulära och skelettala system. En kropp som fungerar utan störningar är följaktligen mer balanserad samt mindre benägen att utveckla skador och den allmänna hälsan och välbefinnandet är förbättrat.


Studien påvisar även det vi kallar för en “icke lokal effekt” av kiropraktisk vård på människokroppen”. Det vill säga att spelarna justerades i bröstryggen, ländryggen samt bäcken och detta hade en effekt på hur musklerna i benen fungerade.

bottom of page