top of page

Vad är Kiropraktik? Hur kan vi hjälpa dig?

Kiropraktik:

"Studier visar att funktionen i din ryggrad påverkar hur din hjärna fungerar och hur den uppfattar vad som försiggår i din kropp. Kiropraktisk behandling återställer hälsan och funktionen i din ryggrad och därmed förbättras kommunikationen mellan din hjärna, din kropp och miljön runtomkring. Om din hjärna kan tolka vad som försiggår runtomkring, så kan den kontrollera din kropp bättre"

/Dr Heidi Haavik, phd. 

Kiropraktik är ett primärvårdgivande yrke med unika principer relaterade till funktion, hälsa och välmående. Verksamhetsområdet omfattar diagnostik, förebyggande åtgärder och behandling av funktionella besvär från rörelseapparaten. Kiropraktik fokuserar på att förbättra funktionen av kroppen och dess relation till nervsystemet och även funktionens roll vad gäller hälsa, kroppshållning och aktiviteter.


Kiropraktorn gör en noggrann undersökning av dina besvär

Förutom ortopediska och neurologiska undersökningar består den kliniska undersökningen av inspektion och palpationstekniker (känna för hand) där ändrade rörelsemönster, spänningar, smärta och svullnader kartläggs. Vid palpation försöker man få förståelse för hur väl leder och muskler arbetar. En genomgång av patientens arbetssituation, fritidaktiviteter och generella fysiska aktivitetsnivå är oftast nödvändig för att kunna ge bästa vägledning.


Kiropraktorn behandlar dina besvär

En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling är att återställa och upprätthålla normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation (s.k. justering), men även annan manuell behandling förekommer. Antalet behandlingar som krävs innan du blir återställd beror på vilka besvär du har och hur länge du har haft dem.


För att kiropraktorbehandlingen ska få bästa möjliga effekt, får du råd och träningsprogram som är unikt anpassade till dig och dina specifika problem.

Kiropraktorn är väl integrerad i samhället och rekommenderar patienten vidare när annan vård anses vara nödvändig för att gynna patientens välmående.


Kiropraktorn hjälper dig till långsiktig hälsa

När du väl har blivit återställd, gäller det att se till att besvären inte återkommer. Och här är det mycket viktigt att du själv tar ansvar för att resultatet ska bli lyckat genom att ta hand om din kropp. För att du ska kunna upprätthålla god hälsa måste kroppen underhållas och tas om hand i vardagen. Dina främsta verktyg för detta är motion, god sömn, kost och ergonomi (att sitta, stå, ligga, och lyfta rätt etc.). Regelbundna kiropraktorbesök kan hjälpa för vissa.

Vi kan jämföra med exempelvis din tandvård: Förutom att gå på regelbundna kontroller (hos din tandläkare) bör du ju också borsta tänderna varje dag, använda tandtråd och tänka på vad du äter. Samma principer gäller för kroppen. Hos din kiropraktor får du hjälp med anpassade träningsprogram och ergonomisk rådgivning, samtidigt som du ser till att leder, muskler och nervsystem har de bästa förutsättningarna att fungera naturligt och normalt.


Kiropraktikens historia

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att göra med händerna. Kiropraktikens historia började för drygt 100 år sedan, då dess grundare D.D. Palmer (1845-1914) satte ryggradens funktion i samband med nervsystemet. Kiropraktiken har utvecklats vidare till att bli den tredje största primärvårdsgruppen i västvärlden efter läkare och tandläkare.


Kiropraktikens historia i Sverige

Sverige fick sin första kiropraktor år 1921. Diplomerade Chiropraktorers Förening grundades år 1936. Denna förening blev sedermera Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR). Gruppen fick statlig legitimation av Riksdagen år 1989.

De akakdemiskt utbildade kiropraktorerna är organiserade i nationella yrkesförbund som är medlemmar i regionala organisationer som European Chiropractic Union (ECU) och World Federation of Chiropractic (WFC).


WFC är medlem i WHO och dess organ för medicinskt vetenskap, Council of International Organisation for Medical Science (CIOMS).

LKR är medlem i SRAT, som är en del av SACO (Sveriges akademikers centralorganisation).


Idag finns det närmare 200 utlandsutbildade legitimerade kiropraktorer i Sverige


Se mer på www.LKR.se

Vanliga frågor & svar

De fem vanligaste frågorna om kiropraktik


Vilka besvär och smärttillstånd kan en kiropraktor behandla?

En kiropraktor behandlar besvär eller skador som orsakas av störningar i samspelet mellan muskler, leder och nervsystem. Många förknippar nog kiropraktik med behandling av ryggraden. Denna är på flera sätt en central del av kroppen, varför många besvär kan kopplas till den. Delar av ryggraden kan ha betydelse för lokala besvär eller symptom annanstans i kroppen. Funktionsstörningar kring ryggraden kan vara en direkt- eller indirekt bidragande orsak. De kan uppkomma som följd av besvären och förstärka dessa eller fördröja läkningen. Här följer några exempel på besvär som kan behandlas effektivt med kiropraktik:

- Nacke och bröstrygg: huvudvärk, smärta i nacke och bröstrygg, nackspärr, yrsel, axelbesvär, tendiniter (seninflammationer), domningar i armar och fingrar

- Ländrygg: ryggskott, ischias, domningar i benen, gångbesvär

- Armar/händer: musarm, tennis-/golfarmbåge, stukningar, vrickningar

- Ben/fötter: knäskador, stukningar, vrickningar

Kiropraktorn behandlar också annat än smärta. T ex kan besvären vara nedsatt rörlighet. Idrottare, vara sig det är professionella eller inte, kan ofta få hjälp till att förbättra sina prestationer.


Hur kan jag veta att kiropraktik fungerar?

Kiropraktiken bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning. Dagens kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap, som ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap - CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att dess behandlingseffekt är vetenskapligt dokumenterad. Kiropraktik är dokumenterad effekt mot många besvär. Både i Sverige och utomlands forskas det för att dokumentera effekten av kiropraktik på ytterligare en lång rad besvär, som klinisk erfarenhet har visat det effektivt för.


Hur viktigt är det att kiropraktorer har en internationellt godkänd utbildning?

För att kunna ge kiropraktisk behandling på ett effektivt och säkert sätt, krävs det djupgående teoretiska kunskaper och goda tekniska färdigheter. Att utveckla detta kräver mycket träning, något som de internationellt godkända utbildningarna tillhandahåller. Att kiropraktorn har en högkvalitativ utbildning är en förutsättning för säker behandling, precis som inom den övriga sjukvården. För att säkert kunna skilja ut andra orsaker till besvären som inte kan behandlas av en kiropraktor krävs en grundlig teoretisk utbildning, vilket de internationellt godkända kiropraktorerna har i och med sin akademiska examen.


Är kiropraktik en säker behandlingsmetod?

Ja, kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod när den utförs av en kvalificerad och legitimerad kiropraktor, som kan hitta rätt orsak och därmed ställa rätt diagnos. Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktorbehandling är ytterst sällsynta, mer sällsynta än vid många vanliga medicinska behandlingar. Men som vid all annan verksam behandling kan patienten få reaktioner på den kiropraktiska behandlingen. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället. Undersökningar visar dock att de flesta reaktioner uppstår kort efter behandlingen och beskrivs som lätta till måttliga och av kort varaktighet (1-2 dagar).


Hur vet jag att kiropraktorn är kompetent nog att behandla mig?

En legitimerad kiropraktor med utländsk utbildning är specialist på funktionsstörningar i muskler, leder och nervsystem. Hon eller han har fem års universitetsstudier och ett års praktik inom svensk hälso- och sjukvård bakom sig samt årlig vidareutbildning. En kiropraktor med denna bakgrund är grundligt utbildad i differentialdiagnostik, vilket vill säga att kunna urskilja orsaken till besvären. Detta är mycket viktigt i sammanhanget, eftersom vissa invärtes sjukdomar kan ge symtom som ryggsmärtor, nacksmärtor, huvudvärk etc. Om orsaken till besvären inte kan behandlas kiropraktiskt, ser kiropraktorn till att hänvisa till annan vård.


I Sverige är det Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation som samordnar legitimerade kiropraktorer med utländsk utbildning och ser till att standarden hålls på en internationellt godkänd nivå. Leta alltid efter LKR: s logga och LKR när ni letar efter en kiropraktor.


De fem vanligaste frågorna om kiropraktik och nackbesvär/huvudvärk


Kan kiropraktorn ta hand om min onda nacke så att den blir bra?

En legitimerad kiropraktor som är medlem i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) har en ingående kännedom om nacken och dess problemområden. Många nack- och huvudvärksrelaterade besvär kan behandlas mycket effektivt med kiropraktik. Om de besvär du lider av är av ett sådant slag att kiropraktisk behandling inte är lämplig, kommer din kiropraktor istället att hänvisa dig till den vårdgivare som är bäst lämpad att behandla de besvär du har.


Kan kiropraktorn bota huvudvärk?

Det finns många orsaker till huvudvärk. Kiropraktik har uppvisat goda resultat i behandling av migrän. I många fall kan det man tror vara migrän i själva verket vara feldiagnostiserad nackhuvudvärk, vilket liksom spänningshuvudvärk behandlas effektivt med kiropraktik. Om orsaken till din huvudvärk inte går att finna i funktionsstörningar kommer din kiropraktor att hänvisa dig vidare till lämplig vårdgivare


Är det så att om jag har fått migrän en gång, så kommer jag alltid att ha det?

Nej. Ofta går olika slags huvudvärkssymptom över i varandra. Det är vanligt att spänningshuvudvärk går över till att bli nackhuvudvärk, vilket kan övergå till migrän, vilket i sin tur kan förvärra nackhuvudvärken.


Hur lång tid tar det att behandla mina nackbesvär/min huvudvärk med kiropraktik?

Antalet behandlingar som krävs för att du ska bli bra beror på orsaken till dina besvär och hur länge du haft dem. Generellt kan man säga att ju längre tid du går med nackbesvär/huvudvärk, desto längre tid tar behandlingen. Och ju tidigare funktionsstörningen åtgärdas, desto mindre risk är det att du får bestående besvär av den.


Hur vet jag när jag är färdigbehandlad?

Kiropraktik kan ofta ha en snabb effekt på smärta från nackbesvär och huvudvärk. Förutom att bli av med din värk så är det också viktigt att återställa nackens funktion vilket kan kräva fler behandlingar. När smärtan är borta och funktionen är återställd så tar vi en diskusion om du dessutom behöver fortsatt förebyggande behandling, vilket oftast rekommenderas (precis som du ju får hos tandläkaren).

bottom of page