top of page

Hormontester

Det bästa hormontestet för både kvinnor och män som vi använder inom funktionsmedicinen heter DUTCH. Det är en förkortning av Dried Urine Test for Comprehensive Hormones. Man får en kartläggning av sina könshormon och balansen mellan dem och restprodukterna efter att dom har brutits ner (ibland säger restprodukterna mer än själva hormonnivåerna om hur effektivt kroppen kan bryta ner dem). Så både produktion och nedbrytning av hormon är viktigt, precis som balansen mellan hormonen. För att det här ska fungera så bra som möjligt behöver kroppen rätt hjälpmedel i form av specifika näringsämnen för olika processer. Har du brist på något näringsämne så kan de försvåra det här.

Vi ser också på stresshormonen och hur kurvan för stresshormonet cortisol ser ut under dagen (cortisol ska vara som högst 30 min efter man vaknar och sjunka under dagen, men den här kurvan kan rubbas av olika orsaker, men är viktig att återställa). Dessutom ser man sömnhormonet melatonin, plus att vi får en hint om hur sköldkörteln fungerar.

Vad man ser av testet är alltså östrogener och deras nedbrytningsprodukter, progesteron, testosteron och dess metaboliter, kortisol (både fritt och totalt) och DHEA, melatonin och dessutom markörer för metylering och oxidativ stress.

Testet utförs enkelt hemma och hämtas sen upp av Dhl. Man får provsvar efter ca 3 v.

Kostnad: 345 € + frakt (ca 17€).


För att beställa testet, så mailar du till: karin@kiropraktorernavejlo.com


Vill du ha hjälp att tolka resultatet och få hjälp med evt behandling, så kan du boka in en tid för funktionsmedicinsk konsultation hos oss (vi ses online eller på en av våra kliniker).


Mer information om testet har du här: https://nordicvms.com/ProductPDF/CU_BrochureV8_Final_2064.pdf

bottom of page